HỢP TÁC XÃ NẤM TAM ĐẢO

TDP Tích Cực, TT Hợp Châu, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc

Trang trại nuôi trồng số 1: TDP Chăm chỉ, TT Hợp Châu, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Trang trại nuôi trồng số 2: TDP Khu Du Lịch, TT Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc.

02113 853 538

Hotline CSKH: 1900099994

namtamdao.vpvn@gmail.com