Đông trùng hạ thảo

Góc ảnh Chọn chuyên mục HTX nấm Tam Đảo ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

Nấm Đông trùng hạ thảo là loại dược liệu quý, giá trị kinh tế cao nhưng rất khó nuôi trồng. Do vậy, thành công của mô hình nuôi Đông trùng hạ thảo...

Chi tiết